Ga naar hoofdinhoud

Ieder kind verdient het om de juiste begeleiding te krijgen!

Wat is een thuiszitter?

Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) definieert een thuiszitter als ‘een leerling die ingeschreven is op school, maar langer dan 4 weken thuiszit’. Volgens onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut waren er in het schooljaar 2020/2021 ruim 3.000 thuiszitters
(Bron: ‘Cijfers over schoolverzuim’ | Nederlands Jeugdinstituut, 15-11-21) 

Thuiszitten kan verschillende redenen hebben. Zo kan er sprake zijn van een instabiele thuissituatie, psychische klachten, gedragsproblematiek en/of leerachterstanden. Deze factoren hebben vaak een laag zelfbeeld en afwijkend gedrag als gevolg. Het thuiszitten wordt daarnaast gezien als schoolverzuim. De leerling wordt hierdoor (vaak onterecht) ongeoorloofd absent gemeld door docenten. Het niet naar school gaan heeft tot slot een grote impact op de directe omgeving en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Vaak vormt dit een vicieuze cirkel waar leerlingen uit zichzelf niet of lastig uit komen. 

Genoeg redenen voor Studiescool om met dit maatschappelijk probleem aan de gang te gaan!

Voordelen voor de thuiszitter

 ✓ Inlopen op de schoolachterstand

 ✓ Stimuleren persoonlijke groei 

 ✓ Individuele benadering 

 ✓ Goede communicatie met ouders

 ✓ Goede communicatie met school

Voordelen voor de school

 ✓ Inlopen op de schoolachterstand

 ✓ Multidisciplinair / Systemische aanpak 

 ✓ Hernieuwde kans op overgaan / slagen

 ✓ Ontlasten van  lerarentekort 

 ✓ Goede communicatie met ouders

Welk gedrag vertoont een thuiszitter?

Veel thuiszittende leerlingen ervaren een gebrek aan structuur omdat er geen ‘school-thuis ritme’ is. Hierdoor zien wij vaak motivatie- en concentratieproblemen. Leerlingen zijn niet meer gewend om op tijd naar bed te gaan of zich voor langere tijd te concentreren. Ook gaan sommige thuiszitters gebukt onder het vooroordeel dat zij ervaren: “Ze zitten maar thuis en doen niks.” Dit is onterecht en wij vinden het jammer dat deze doelgroep dit ervaart. 

De bovenstaande zaken kunnen leiden tot een laag zelfbeeld en angsten, waardoor deze jongere internaliserend gedrag gaat vertonen. De leerling kruipt dan als het ware in een hoekje en wil vooral geen aandacht trekken. Hierbij horen de volgende kenmerken:

  • De leerling uit geen emoties en gevoelens, leerling is een binnenvetter
  • De leerling valt niet op in de klas, wordt vaak vergeten of over het hoofd gezien
  • De leerling ontwijkt confrontaties, gebruikt hierbij vaak ‘please-gedrag’ om niet op te vallen
  • Er is moeilijk contact te maken met de leerling door docenten en ouders 

Soms lijkt alsof de jongere niks wil en zijn/haar omgeving afstoot. Maar eigenlijk wil het niks anders dan gezien en gehoord worden. Het tegenovergestelde gedrag noemt men externaliserend gedrag. Hoewel externaliserend gedrag ook voorkomt binnen de school, spreekt Studiescool bij dit gedrag over de Time-out leerling. 

Onze aanpak bij thuiszitters

Na de aanmelding vanuit de school, volgt een kennismaking met de jongere en zijn/haar ouders. Er wordt duidelijk wat de leerling nodig heeft en waar blokkades liggen. Daarna wordt er een plan van aanpak gemaakt in overleg met de mentor en de orthopedagoog van de school. Hierbij kijken we o.a. naar triggers die maken dat een leerling niet naar school wilt/durft, ervaringen uit het verleden, de thuissituatie en wat de leerling nodig heeft om weer terug te kunnen keren naar het schoolsysteem. Het doel van Studiescool is dan ook altijd de terugkeer naar school.

Door de persoonlijke benadering en de veilige omgeving die Studiescool biedt, zien we na een een aantal weken een positieve verandering. De jongere wordt actiever of juist rustiger, komt uit zijn/haar schulp, zit beter in zijn/haar vel en behaalt betere resultaten, soms in kleine stapjes.

Een afbeelding met handen die samen 1 cirkel vormen. Daar boven de tekst 'Waarom moeilijk doen als het ook samen kan?'.

Resultaten 

Bij Studiescool krijgen de thuiszitters een kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en schoolachterstanden door middel van een individuele benadering. Dit doen wij in samenwerking met de leerling, zijn of haar ouders, de school en hulpverleners die betrokken zijn bij de leerling. Hoewel een systemische en multidisciplinaire aanpak als intensief ervaren wordt en veel vraagt van onze begeleiders, is onze ervaring dat juist hierdoor de resultaten er mogen zijn.

Wij geloven in de kracht van een individuele benadering en een multidisciplinaire aanpak. Benieuwd of Studiescool iets voor jouw school kan betekenen? Neem gerust contact op!

Een foto van de boekenkast bij Studiescool.

Meer informatie of een vraag?

Wil je meer informatie of heb je een vraag over een mogelijke samenwerking met Studiescool? Laat je gegevens achter zodat wij met jou contact op kunnen nemen.

Back To Top