Skip to content

Onderwijsprogramma thuiszitters in de Achterhoek.

Wat is een thuiszitter?

Het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) definieert een thuiszitter als ‘een leerling die ingeschreven is op school, maar langer dan 4 weken thuiszit’.

Elke situatie van schooluitval is een reden tot zorg voor de leerling in kwestie. De complexiteit zorgt ervoor dat de jongere en zijn omgeving in een vicieuze cirkel komen, waar hij/zij en haar ouders niet of lastig zelf uitkomen. Wat de oorzaak ook is: thuiszitten heeft een grote impact op het leven van een jongere, op de toekomst van een jongere, op het gezin waarin de jongere opgroeit en op de school die niet kan voldoen aan de zorgplicht. Studiescool vindt het daarom noodzakelijk dat niet alleen naar de jongere, maar ook naar zijn/haar thuissituatie en de school wordt gekeken. Een systemische aanpak is van belang om de slagingskans m.b.t de re-integratie van de leerling in het onderwijs te vergroten.

Genoeg redenen voor Studiescool om met dit maatschappelijk probleem aan de gang te gaan!

Sinds het schooljaar 2021/2022 biedt Studiescool een onderwijsprogramma aan voor  thuiszitters in de Achterhoek met als doel om de leerling terug te begeleiden naar de school van herkomst of een andere passende vorm van onderwijs. En met succes!!

De afgelopen jaren hebben wij met onze leerlingen prachtige stappen kunnen maken. Hierbij was er sprake van een succesvolle terugkeer naar het (reguliere) onderwijs, maar ook van het halen van examens bij eindejaarsleerlingen. Meer informatie over ons onderwijsprogramma is te lezen op de website van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Studiescool bevindt zich onder het subkopje ‘Gelderland’ bij Doetinchem.  

Voordelen voor de thuiszitter

 ✓ Hiaten en achterstanden wegwerken 

 ✓ Vaardigheden toepassen: plannen en
organiseren

 ✓ Inzicht in eigen gedrag en handelen

 ✓ Verbetering van het zelfbeeld

 ✓ Goede communicatie, passend bij de leeftijd en niveau van het kind

Voordelen voor de school

 ✓ Voldoen aan de zorgplicht

 ✓ Inlopen van schoolachterstanden

 ✓ Multidisciplinaire / systemische aanpak

 ✓ Hernieuwde kans op overgaan / slagen

 ✓ Transparante communicatie met korte lijnen

Onze aanpak

Vooraf wordt met het ondersteuningsteam van school besproken wat de leerling nodig heeft om terug te kunnen keren naar school. Daarnaast wordt gekeken wat school doet om de slagingskans van de re-integratie te vergroten. Hierna meldt de school de leerling aan bij Studiescool. 

Er volgt een kennismaking met de leerling en zijn/haar ouders waarin nog meer duidelijk wordt wat hij/zij nodig heeft en waar blokkades liggen. 

Hoewel Studiescool het onderwijsprogramma als leidend ziet, ontkomen wij er niet aan om te werken aan het psychosociale welzijn van de leerling. Op regelmatige basis wordt creatieve therapie aangeboden. Naast de therapie en een multidisciplinaire aanpak, zorgen de persoonlijke benadering van de begeleiders en de veilige leeromgeving die Studiescool biedt voor een positieve verandering. De jongere wordt actiever of juist rustiger, kruipt uit zijn/haar schulp, zit beter in het vel en behaalt betere resultaten. 

De leerling is er klaar voor om de terugkeer naar school te maken. De tijd die de leerling op school volgt wordt steeds meer uitgebreid en de begeleidingsuren bij Studiescool nemen af, net zo lang tot de leerling weer volledig meedoet aan het onderwijsprogramma van school.

Resultaten

Bij Studiescool krijgen de thuiszitters een kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en schoolachterstanden door middel van een individuele benadering. Dit doen wij in samenwerking met de leerling, zijn of haar ouders, de school en hulpverleners die betrokken zijn bij de leerling. Hoewel een systemische en multidisciplinaire aanpak door leerlingen als intensief ervaren wordt, is onze ervaring dat juist hierdoor de resultaten er zijn! 

Wij geloven in de kracht van een individuele benadering en een multidisciplinaire aanpak. Benieuwd of Studiescool iets voor jouw school kan betekenen? Neem gerust contact op!

Voordelen voor de ouders

 ✓ Creëren van rust in de thuisomgeving

 ✓ Op de hoogte zijn van de ontwikkeling van het kind

 ✓ Transparante communicatie

Een foto van de boekenkast bij Studiescool.

Meer informatie of een vraag?

Wil je meer informatie of heb je een vraag over een mogelijke samenwerking met Studiescool? Laat je gegevens achter zodat wij met jou contact op kunnen nemen.

Back To Top