skip to Main Content

Studiescool heeft ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen met studie- , gedrags-, of leerproblemen.

Hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met dyscalculie, dyslexie, jongeren met een stoornis in het autisme spectrum (ASS) en leerlingen met een hechtingsstoornis hebben soms baat bij individuele studie- of huiswerkbegeleiding.

De term autisme spectrum stoornis (ASS) is de verzamelnaam van alle aan autisme verwante stoornissen zoals klassiek autisme, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Het is voor leerlingen in het voorgezet onderwijs van steeds groter belang dat ze zelfwerkzaam zijn: schoolopdrachten goed begrijpen, een goede planning maken, structuur aanbrengen in hun schoolwerk en dat ze om hulp vragen bij onduidelijkheden. Dit kan veel problemen opleveren voor leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum en ADHD. Leerlingen met bijvoorbeeld PDD-NOS of het Syndroom van Asperger hebben daardoor veel baat bij duidelijkheid, structuur en regelmaat in hun schoolwerk. Studiescool kan deze leerlingen hiermee helpen.

Meer informatie? Vul dan onderstaand contactformulier in!

[contact-form-7 id=”36″]
Back To Top