skip to Main Content

Speciale behoeften

Vanuit de studiebegeleiding komt regelmatig naar boven dat een jongere meer nodig heeft dan studiebegeleiding, ruzies thuis, niet weten hoe je sociale contacten aangaat of onderhoudt of opstandig gedrag zijn hier voorbeelden van.

Een onbezorgde jeugd is helaas niet voor iedereen weggelegd. Sommige jongeren ontwikkelen gedragsproblemen door een verstandelijke beperking, autisme, AD(H)D of een hechtingsstoornis.

Omstandigheden thuis spelen bij sommige jongeren een rol in het dagelijks leven. Dit kan zich uiten in anti-sociaal gedrag zoals agressie, liegen, stelen of pesten. Als jongeren door problemen vastlopen, verdienen ze een tweede kans. Structuurplan, onderdeel van Studiescool, helpt jongeren en hun ouders met het zoeken naar, creƫren van nieuwe kansen. Samen met de jongere, het gezin en de omgeving gaan we op zoek naar wat werkt en leggen een structurele basis voor de toekomst op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, leren, werken en zelfstandigheid.

Met mijn achtergrond op een gevangenis school heb ik veel ervaring in het omgaan met en begeleiden van jongeren met speciale behoeften. Het mee kunnen doen in onze maatschappij is van groot belang voor ieders welzijn. Daarom biedt Structuurplan, onderdeel van Studiescool, een op maat gemaakt programma voor deze jongeren en hun ouders.

Hoe gaat Structuurplan te werk?

Samen gaan we de eerste vier weken ontdekken wie de jongere is, wat werkt en waar de talenten liggen. Vanuit mijn kennis en ervaring zoeken we naar wat bij hem/haar en de omgeving past en geven we handvatten.
Vervolgens maken we samen een plan van aanpak, waarin de jongere en ouders doelen formuleren die van toepassing zijn. Het plan van aanpak wordt regelmatig geƫvalueerd en wordt er stapje voor stapje gewerkt aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Back To Top