Skip to content

Onze aanpak

Stap 1. Kennismaking

Omdat ik persoonlijk contact belangrijk vind, neem ik telefonisch contact op met de leerling en/of ouder(s). Het ‘waarom’ staat hierin centraal.

We maken een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan huisWanneer het kennismakingsgesprek van beide kanten als prettig ervaren is, ligt ‘de bal’ bij de leerling.

Via WhatsApp kan hij of zij mij laten weten of we samen aan de slag gaan. We maken direct een afspraak voor de eerste individuele- of groepsles.

Kinderen onder begeleiding aan het werk tijdens studiebegeleiding van Studiescool in Doetinchem.

Stap 2. Vertrouwensband

Tijdens de eerste les gaan we elkaar beter leren kennen. Wie is de leerling? Waar liggen zijn of haar interesses? ‘Samen aan de slag’ betekent in eerste instantie een band opbouwen met de leerling. Het te leren vak dient hierbij als hulpmiddel.

De leerling moet zichzelf kunnen en durven zijn en zich thuis voelen op mijn locaties, alleen zo kan hij/zij openstaan voor begeleiding. Wederzijds vertrouwen is hierin het sleutelwoord. Na deze eerste afspraak volgt een eerste telefonische terugkoppeling naar de ouders.

Stap 3. Denkwijze

De eerste vier weken staan voor mij in het teken van het eigen maken van de denk- en werkwijze van de leerling. Want ‘leren kun je leren’. Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen manier van denken en werken. Hoe beter ik dit van de leerling begrijp, hoe beter ik hem kan begeleiden in het leren leren of in het ondersteunen van een bepaald vak.

Na deze vier weken volgt een contactmoment met school. Hoe kijkt school tegen de situatie aan? Hoe zien zij de leerling? Dit wordt meegenomen in de begeleiding. Dit is het moment voor een tweede telefonische terugkoppeling naar de ouders.

Stap 4. Leerstrategieën

Met deze informatie weet ik precies hoe de leerling het beste begeleidt kan worden, waar de behoeften liggen en wat hij of zij prettig vindt. Deze begeleiding op maat wordt ondersteund door en gekoppeld aan specifieke leerstrategieën.

Vanaf de start van onze samenwerking houd ik wekelijks de voortgang van de begeleiding bij. Ouders ontvangen deze informatie wekelijks per mail.

Stap 5. Zelfstandigheid

We streven naar een doel dat we samen opstellen. Bijvoorbeeld zelfstandigheid, zelfredzaamheid of het behalen van een diploma. Gemiddeld zien we dat leerlingen na vier maanden zelfstandig verder kunnen.

Het ‘loslaten’ doen we geleidelijk door de huiswerkbegeleiding of bijles langzaam af te bouwen. Dat betekent niet dat we elkaar nooit meer gaan zien. Het is bij Studiescool erg gebruikelijk om spontaan binnen te lopen; om bijvoorbeeld even bijkletsen met de leerlingen die je hebt leren kennen bij Studiescool.

Back To Top