skip to Main Content

Begeleiding bij gedragsproblemen. Het gedrag van een kind is meer dan wat je ziet.

Begeleiding bij gedragsproblemen

Gedragsproblemen als verslaving en hechtingsproblemen of sociale fobieën vergen extra aandacht en een andere aanpak. Hierin werk ik samen met een psycholoog, school en eventuele andere partijen. Mijn rol daarin is te doen waarvoor jij als ouder mijn hulp hebt ingeroepen: betere cijfers op school. Het resultaat reikt echter verder dan dat.

We gaan voor een systematische aanpak van het hele systeem; echt contact met jouw kind en jij als ouder. Wat heeft hij of zij nodig om beter te kunnen functioneren. Daarin kijken we ook naar het wat er speelt binnen het gezin. Wat is de invloed van de omgeving van het kind of het gezin en wat kunnen we daar aan veranderen.

Huiswerkbegeleiding kan als hulp zijn om kinderen hiermee aan de slag te laten komen. We zien namelijk vaak voorkomen dat hulp bij gedragsproblemen niet altijd direct aangenomen wordt.

Begeleiding bij gedragsproblemen van Studiescool in de regio Doetinchem en Silvolde.

Ik wil een afspraak

Dit levert het op

 ✓ Een omgeving die resultaat ziet

 ✓ Jouw kind reageert anders op zijn omgeving

 ✓ Jouw kind krijgt een minder aanvallende houding

 ✓ Je kijkt als ouders positiever naar je kind

 ✓ Vooruitgang in schoolresultaten

‘Met mijn ervaring op dententieschool Harreveld heb ik mijn voelsprieten naar wat je kind nodig heeft altijd uitstaan. Ik zie veel en kan daarop anticiperen, zodat je kind écht verder komt. Ouders van kinderen die je voorgingen zagen vaak snel een andere zoon of dochter thuis. Docenten eveneens. Waar zij dit concreet in terugzagen, waren hogere cijfers. En een kind, dat beter in zijn vel zat.’

Individueel of in een groep

Begeleiding is individueel of in de groep, naar gelang de behoeften van je kind. We beginnen met een kennismakingsgesprek thuis en bepalen samen hoe we starten. In de eerste 4 weken analyseer ik, wat je zoon of dochter echt nodig heeft om verder te komen en lekker in zijn of haar vel te zitten. Je zult zien dat gedragsproblemen naar gelang van tijd meer en meer naar de achtergrond verdwijnen.

Back To Top