Skip to content

Motivatie: wat is het en wat doet het? (deel 1)

Bij Studiescool horen wij wekelijks uitspraken van leerlingen als: ‘’Ik heb geen zin meer…’, ‘Ja maar het is zo saaaaai…’, ‘Als ik nu stop, doe ik morgen extra mijn best.’, ‘We kunnen toch nog wel heel even pauze houden?’ En ook wij begrijpen dat er veel leukere dingen te doen zijn dan aan je huiswerk zitten. Maar het zal toch gedaan moeten worden. Hiervoor heb je motivatie nodig. Maar wat is motivatie? En wat doet motivatie met en voor leerlingen?

In dit blog gebruiken we de termen laag- en hooggemotiveerde leerlingen. Dit zijn overdreven begrippen om het verschil extra te benadrukken en zegt niks over de persoonlijke werkhouding van leerlingen!


Motivatie is datgene wat iemand tot bepaald gedrag drijft. Drijfveren kunnen bepaalde normen, waarden, eigenschappen of interesses zijn. Als interesses gemixt zijn met huiswerk dat gemaakt moet worden, ben je sneller geneigd om ermee te beginnen. Zo is een jongen die vissen erg leuk vindt eerder geneigd om zijn huiswerk voor biologie te maken als het over de vis en zijn leefomgeving gaat. 

meisje-achter-laptop
Jezelf motiveren is niet altijd even makkelijk. Dit ligt aan verschillende factoren

We onderscheiden twee soorten motivatie: intrinsieke en extrinsieke motivatie

1. Intrinsieke motivatie
Intrinsieke motivatie komt vanuit je innerlijk. Dat wil zeggen dat je vanuit jezelf gedreven bent om huiswerk te maken of om een boek te lezen. Niet omwille van het cijfer dat je er uiteindelijk voor haalt, maar omdat je de taal graag wilt leren of het boek interessant vindt. Hierbij vind je het fijn om een goed resultaat te behalen. Hooggemotiveerde leerlingen ervaren deze soort van motivatie regelmatig.

2. Extrinsieke motivatie
Extrinsieke motivatie ontstaat vanuit een externe factor. Dat betekent dat je van buitenaf geprikkeld wordt om je tot de activiteit te richten. Ook extrinsieke motivatie kan je weer onderverdelen in subcategorieën:

Persoonlijk belang
Zoals de naam al zegt; de leerling heeft persoonlijk belang bij het uitvoeren van deze taak. Het doel van de leertaak sluit hoogstwaarschijnlijk aan bij een persoonlijk doel van de leerling. Als de leerling zich kan identificeren met het doel, halen ze er meer plezier uit en zullen ze bij een tegenslag ook meer doorzettingsvermogen tonen.

Interne verplichting
Bij interne verplichting heeft de leerling geen interesse in de taak of activiteit zelf, maar wel in iets anders dat ze willen bereiken. Daarentegen voeren ze de leeractiviteit uit omdat ze druk ervaren of waardering willen krijgen voor datgene wat ze doen. Het kan ook zijn dat de leerling de leraar aardig vindt of dat ze hun ouders niet willen teleurstellen. 

Externe verplichting
Bij externe verplichtingen ligt de reden om iets te doen buiten de leerling zelf. Hij of zij leert niet vanuit eigen interesse of om teleurstelling bij de ouders te voorkomen, maar puur om een voldoende te halen. Ze doen het omdat ze zich verplicht voelen, de zogenoemde laaggemotiveerde leerlingen. Moetivatie dus! 😉

intrinsieke-extrinsieke-motivatie
Motivatie in beeld (Bron: IMK opleidingen)

Jezelf voor schoolwerk motiveren is vaak een stuk lastiger dan voor eigen hobby’s. Hoe dit komt, vertellen we later in deze blogreeks. In ons volgende blog wordt de zelfdeterminatietheorie besproken. Dit is de bekendste motivatietheorie waar ook intrinsieke en extrinsieke motivatie in terugkomen.

Houd onze social media in de gaten voor de aankondiging van het nieuwe blog!

Blogreeks ‘Motivatie’
Back To Top