Skip to content

Onderwijswetenschap on Tour: een verfrissende blik op onderwijs en de toekomst!

Onderwijswetenschap on Tour; een verfrissende blik op onderwijs en de toekomst!

Op 26 januari 2023 vond de eerste bijeenkomst van ‘Onderwijswetenschap on Tour’ plaats aan de Universiteit van Amsterdam. In deze samenwerking van Noordhoff Academy en de UvA worden onderwijswetenschappers en onderwijsprofessionals dichter bij elkaar gebracht. De wetenschappers geven minicolleges. De onderwijsprofessionals kunnen deze verbinden aan de praktijk. StudieScool was erbij en vertelt jullie graag waar het over ging. Lees met ons mee als je wat meer wil weten over binnenvetters of als je achter probleemgedrag wil kijken. 

Minicollege 1: Hoe spot ik een binnenvetter?  | Marjolein Zee, universitair docent pedagogiek en onderwijswetenschap aan de UvA.

Marjolein Zee vertelt over binnenvetters spotten. De term ‘binnenvetters‘ komt vast ergens bekend voor, maar wat het precies betekent, is toch moeilijk uit te leggen. Het woordenboek geeft er de volgende betekenis aan (Van Dale, z.d.):

bin·nen·vet·ter (de; m/v/x; meervoud: binnenvetters)
1 een persoon in wie meer omgaat dan je vermoedt

Dr. Marjolein Zee spreekt over internaliserende problemen. Angst, sociale teruggetrokkenheid of psychosomatische klachten. De zogenaamde binnenvetters vallen in de schaduw van de leerlingen met externaliserend gedrag in de klas. Voor leraren kan het lastiger zijn om deze leerlingen te herkennen en doorgronden. Dit heeft met meerdere factoren te maken. Denk aan leraar-leerlingrelatie, open communicatie, omgevingsfactoren, etnische achtergrond en opvoeding.


Minicollege 2: Verder kijken dan probleemgedrag.
| Rianne Bosman, docent/onderzoeker aan de UvA & orthopedagoog in de GGZ.

‘Wat brengt storend gedrag van leerlingen in de klas teweeg bij leerkrachten?’ ‘Wat is het belang van de leerling-leerkracht relatie in het onderwijs’? Deze vragen beantwoordt onderwijswetenschapper Bosman. De emotionele band tussen een leerkracht en leerling kan zowel uit positieve als negatieve elementen bestaan. Warmte, vertrouwen, humor maar in tegenstelling dus ook strijd, wantrouwen, onbegrip. Relaties zijn daarbij meer dan de som van losse interacties. De dagelijkse gebeurtenissen in de klas, de gedachten en gevoelens die dat met zich meebrengt buiten de schoolse omgeving, vormen deze relatie. Als een goede relatie is opgebouwd, merk je dat de leerlingen meer betrokken zijn bij de lessen en ze beter presteren. Een goede relatie is dan ook extra relevant bij risicoleerlingen.

“Als een goede relatie is opgebouwd, merk je dat de leerlingen meer betrokken zijn bij de lessen en ze beter presteren. Een goede relatie is dan ook extra relevant bij risicoleerlingen.” 

Een afbeelding met daarin duidelijk gemaakt de interactie en coaching tussen leerkracht en leerling.

Dr. Rianne Bosman introduceert ons LLInC, Leerkracht-Leerling Interactie Coaching. Dit is een coachingsvorm waarbij een leerkracht, twee leerlingen en een coach (orthopedagoog/schoolpsycholoog) reflecteren op het beeld dat de leerkracht heeft van zijn/haar leerlingen. Hierbij is de essentie van de coaching dat zowel het beeld van de leerkracht over de leerlingen, als de relatie hersteld wordt.

Hoewel niet alle informatie nieuw was, was het team van StudieScool onder de indruk van de minicolleges. Ook zagen we dat de werkwijze, waarmee wij al jaren werken, aansluit bij de theorie. De ‘leraar-leerlingrelatie‘ staat bij StudieScool voorop en van daaruit groeien we, samen met de leerling. Vanuit vertrouwen en ruimte. ‘Wat heeft de leerling nodig en hoe kunnen wij daar optimaal in ondersteunen?  Ben je benieuwd naar onze aanpak? Lees hier meer over onze werkwijze.


Wil je meer weten over de colleges van deze avond? Volg link naar het YouTube-kanaal van ‘Onderwijswetenschap on Tour’ om alles te bekijken. 

Bronnenlijst: 

Back To Top