Skip to content

Van ’thuiszitter’ naar schoolganger?

Naar onderzoek van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) blijkt dat er in Nederland, in het schooljaar 2020/2021 ruim 3000 leerlingen langdurig thuiszitten. Deze leerlingen hebben drie maanden of langer ongeoorloofd thuis gezeten en zijn niet naar school geweest. Het begrip ’thuiszitters’ komt van het vooroordeel dat sommigen hebben over deze leerlingen. ‘’Ze zitten alleen maar thuis en doen verder niks nuttigs.’’ Studiescool is het niet eens met de negatieve lading van het woord ’thuiszitter’.

Er zijn diverse oorzaken waardoor een leerling thuis zit. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsachterstanden, psychische klachten, gedragsproblemen, het ontbreken van een veilige basis of een laag zelfbeeld. Bij Studiescool zien wij jongeren die zich op de uiterste randjes van gedrag bevinden. Soms komt er een heel voorzichtig, verlegen en kwetsbaar vogeltje binnenlopen, maar ook extreem aanwezige en grensoverschrijdende leerlingen stappen binnen. Hierin maken wij onderscheid tussen internaliserend en externaliserend gedrag.

Een leerling met internaliserend gedrag uit dit, zoals de naam al zegt, intern. Een ander woord hiervoor is binnenvetter. Ze houden hun gedachten, gevoelens en emoties binnen en ontwijken daarmee vooral de confrontatie. Deze leerlingen zijn vaak verzonken in hun eigen wereld en proberen spannende situaties uit de weg te gaan. 

Een leerling met externaliserend gedrag treedt in zijn doen en laten naar buiten. Hij/zij wilt gehoord en gezien worden en schreeuwt desnoods om aandacht. De jongere gaat de discussie aan en zoekt de confrontatie regelmatig op. De relatie ten opzichte van ouders en/of docenten is regelmatig slecht te noemen. Daarnaast hebben ze een ingewikkelde verhouding met autoriteit. Deze leerlingen breken de regels en overschrijden daar ook de grenzen van anderen mee. 

De begeleiders houden het proces zorgvuldig in de gaten en geven handvatten om een zo optimaal mogelijke start te kunnen maken. De leerling wordt ondersteund bij vakinhoud, plannen en ‘leren leren’.

Studiescool geeft deze leerlingen de kans om weer terug te keren naar school en begeleidt ze hierbij. Het proces begint met een aanmelding door de school, ouders of een instantie. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met de leerling en zijn of haar ouders. Hierin worden achtergrondinformatie en de behoeften van de leerling besproken.

Na de kennismaking start de leerling individueel of integreert direct in één van de groepen. De begeleiders houden het proces zorgvuldig in de gaten en geven handvatten om een zo optimaal mogelijke start te kunnen maken. De leerling wordt ondersteund bij vakinhoud, plannen en leren leren. Daarnaast wordt hij/zij gestimuleerd in de persoonlijke ontwikkeling. Verder vindt regelmatig multidisciplinair overleg plaats waarin met de jongere, zijn of haar ouders, school en andere partijen wordt gesproken over de ontwikkeling. Dit laatste altijd met de, soms stapsgewijze, terugkeer naar school als hoger doel. 

Regelmatig krijgen wij via ouders terug dat er een andere situatie ontstaat. De leerling zit beter in zijn vel en laat thuis ander gedrag zien. De mooie kleuren van het kind worden weer zichtbaar. Dat is waar wij het voor doen!

Een afbeelding van de handgemaakte (met veel verschillende kleuren) tekst 'True Colors'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels heeft Studiescool een samenwerking met meerdere scholen in de Achterhoek. Dat het kan, kun je lezen via de onderstaande link:

Samenwerking scholen en Studiescool

Herken je als school het bovenstaande verhaal en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem gerust eens contact met ons op. Dit is geheel vrijblijvend. 

Hartelijke groet,

Manon Ruardij

Back To Top