Skip to content

Planning EHBO: Eerste Hulp Bij Overzicht

Veel leerlingen op de middelbare school ervaren een hoge werkdruk en stress. Één van de oorzaken hiervan is het ontbreken van overzicht bij het maken en leren van huiswerk. Een goede en tijdige planning kan ervoor zorgen dat een leerling beter zicht krijgt op de hoeveelheid schoolwerk en de tijd die ze daarvoor hebben. Bij Studiescool vinden we het daarom belangrijk dat leerlingen goed leren plannen. Hiermee zijn ze zowel nu als in de toekomst geholpen. Van oudleerlingen op het mbo/hbo/universiteit krijgen we regelmatig terug dat ze blij zijn dat ze dit geleerd hebben bij Studiescool.

Wat is plannen en waarom gaat dit vaak mis bij leerlingen?

De Dikke van Dale beschrijft plannen als “de organisatie van werkzaamheden voorbereiden; een plan opzetten”. Dit is ook precies wat je doet; je bedenkt je wàt je gaat doen en wannéér je dit gaat doen. Het doel is om geen schoolwerk, afspraken, of uitjes te vergeten. In de praktijk blijkt plannen vaak toch wat lastiger, helemaal bij jongeren in de puberteit. 

Tijdens het plannen wordt de prefrontale cortex (ook wel ‘voorhoofdskwab’ genoemd) gebruikt. Omdat dit deel van de hersenen in de puberteit nog niet volgroeid is, kunnen ze lastig inschatten wat een actie (of juist géén actie) op de lange termijn veroorzaakt. Het gevolg: last minute huiswerk, nachten doorhalen om te stampen of weerstand als de jongere het gevoel krijgt de controle te verliezen. Klinkt wellicht bekend…

Een afbeelding van het brein met daar op aangegeven de prefrontale cortex, de amygdala en de hippocampus.
Werking van het brein

Plannen met de Studiescool Agenda

Het komt erop neer dat pubers eigenlijk niet uit zichzelf kunnen plannen daar ook weinig aan kunnen doen. Toch is het belangrijk dat het huiswerk goed ingedeeld wordt om bij te blijven met school. Het indelen wordt bij leerlingen vaak ervaren als moeilijk en is “veel te veel werk”.

Bij Studiescool werken we daarom met een speciale agenda. Deze hebben naast het weekoverzicht nog een apart blok waarbij per dag gepland kan worden. Met behulp van deze agenda creëren leerlingen meer overzicht voor zichzelf. Dit zorgt voor rust in het hoofd, meer ruimte en tijd  voor het opnemen van de lesstof of het toepassen van leerstrategieën én meer vrije tijd.

plannen_agenda
 Een pagina uit de StudieScool agenda

In de agenda werken wij met vrolijke kleuren en soms zelfs tekeningetjes. Studiescool is namelijk van mening dat het opschrijven schoolwerk niet alleen nuttig is, maar ook best leuk en vrolijk mag zijn! Meestal maken we gebruik van een vast kleurenschema tijdens het markeren. Zo blijft de agenda overzichtelijk.

Oranje of roze: de deadline van huiswerk / toets
Geel: het werk voor die dag is nog niet af (doorplannen naar de volgende dag)
Groen: alles is af!

Naarmate de leerling meer huiswerk gemaakt of geleerd heeft, wordt de agenda steeds kleurrijker. Ook kan er elke dag systematisch afgestreept worden. Beide factoren werken zeer motiverend! In het begin van de agenda staat een korte handleiding en een voorbeeldpagina waar zowel ouders als leerlingen zelf de werkwijze nog even rustig door kunnen lezen. 

Interesse gekregen om een Studiescool agenda aan te schaffen? Stuur gerust een mailtje naar info@studiescool.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Back To Top