Skip to content

Leren leren blog 4: muzikaal-ritmische leerstijl

Al meerdere keren nam ik jullie mee in de verschillende leerstijlen. Deze keer belicht ik de Muzikaal-ritmische leerstijl. Hoewel de manier van leren niets over de intelligentie zegt, hebben leerlingen met deze leerstijl het soms wat lastiger op school. Dit omdat er veelal onderwezen wordt in de verbaal-linguïstische en de logisch-mathematische leerstijl.

Herkennen

De naam zegt het al: leerlingen met deze leerstijl luisteren van nature graag naar muziek, maken zelf muziek of componeren. Ze genieten van schoolactiviteiten zoals muziekuitvoeringen, poëzie of liedjes schrijven. 

De muzikaal getalenteerde leerling geniet ervan omringd te zijn door muziek en kan veel verschillende soorten muziek en geluiden waarderen. Ze neuriën door het huis, drummen beats met hun handen terwijl ze huiswerk maken of ze tikken ritmisch met hun pen.

Valkuilen

Drummen op de tafel, neuriën, tikken met een pen in de klas of terwijl er huiswerk gemaakt wordt, kan voor anderen als storend overkomen. De leerling wordt in sommige gevallen als een ‘lastig’ en een ‘niet luisterend’ kind ervaren door de omgeving. Je kunt je voorstellen hoe frustrerend dit kan zijn voor docenten, medeleerlingen en ouders. Bovenal is het frustrerend voor de leerling zelf: het doet wat met je zelfbeeld en -vertrouwen als je voelt dat anderen je ‘irritant’ vinden en je weet niet waarom.

Hoe te leren

Leerlingen met een muzikaal-ritmische leerstijl leren het makkelijkst wanneer ze worden onderwezen met behulp van gesproken instructies en auditieve media. Tijdens de les is het belangrijk dat de docent verschillende intonaties en toonhoogtes aanbrengt in de stem: de aandacht van deze leerling is snel weg wanneer dit ontbreekt. Als de docent tijdens de uitleg ook ritmisch beweegt, prikkelt hij/zij de aandacht van de muzikaal-ritmische leerling. 

Soms adviseer ik leerlingen om met de docent op school te overleggen of ze de les mogen opnemen, zo kunnen ze de les thuis terugluisteren en verwerken. Bij Studiescool wordt de telefoon om deze reden regelmatig ingezet. Naast het gebruik van ezelsbruggetjes helpt het de leerling om taken in een logische volgorde aan te leren. Deze leerstrategieën bieden een basis voor begrip en helpt de leerling om de inhoud beter tot zich te nemen.

Intelligent of niet?

Ieder mens leert op zijn of haar manier, dit zegt niets over de intelligentie. De één heeft een duidelijk overheersende leerstijl, een ander geeft de voorkeur aan meerdere leerstijlen door elkaar. Hoe beter een docent de leerlingen kent, hoe beter er gedoceerd kan worden vanuit verschillende invalshoeken op precies het juiste moment.

Manon Ruardij

Blogreeks ‘Leren kun je leren’
Back To Top