Skip to content

Het verschil tussen studiebegeleiding en bijles

De telefoon gaat. Ik neem op en heb een ouder aan de lijn die met de handen in het haar zit over haar zoon. Ik vraag waar ze tegenaan loopt. ‘Hij haalt slechte cijfers op school, hij is ongemotiveerd en ik krijg hem met geen mogelijkheid bij zijn scherm vandaan. We hebben zoveel strijd in huis. Zo erg zelfs dat het tussen mij en mijn man in komt te staan.’ Zo klinkt het aan de andere kant van de lijn.

Als ik vraag wat ik voor haar zoon zou kunnen betekenen, zegt ze: ‘Ik wil gewoon weer dat het goed met hem gaat op school én dat het weer gezellig is in huis en daarom wil ik dat hij naar bijles gaat.’

Deze ouder denkt dat bijles de behoefte is van haar zoon. Dat is een logische gedachte omdat het slecht gaat op school. Maar gezien de situatie die ze beschrijft, weet ik al snel dat haar zoon meer behoefte heeft aan studiebegeleiding. ‘Maar bijles is toch studiebegeleiding?’.

Het blijkt dus dat het niet altijd even duidelijk is dat er een verschil is tussen het geven van studiebegeleiding of bijles. Ik leg daarom graag beide soorten begeleiding aan je uit.

Dit is studiebegeleiding

Jouw zoon/dochter leert plannen met de digitale leeromgeving van school als leidraad en een papieren Studiescool agenda als hulpmiddel. 

Op deze manier krijgt hij/zij inzicht in de hoeveelheid maak- en leerwerk en de tijd die daarvoor nodig is. Het regelmatig maken van een planning helpt jouw kind bij het overzicht en het ontwikkelen van een studie-routine. Het resultaat:

 • Geen achterstanden in het maken van huiswerk voor alle vakken;
 • De lesstof voor toetsen van deze vakken zit ruim voor het toetsmoment in het geheugen;
 • Het boek is gelezen, het verslag is op tijd af en ingeleverd;
 • Er ontstaat rust in het hoofd van jouw zoon/dochter;
 • Hij krijgt weer tijd en ruimte om met vrienden te ‘chillen’.

En jij als ouder hebt niet continu het gevoel dat je ‘politieagent moet spelen’ in de strijd om het huiswerk.

Naast deze inhoudelijke vooruitgangen, schenken we veel aandacht aan de persoonlijke leerbehoefte van de kinderen. We vinden antwoord op vragen als:

 • Hoe leert jouw zoon/dochter?
 • Waar loopt hij/zij achter op het schoolwerk?
 • Waardoor is het maken van huiswerk een struikelblok?
 • Heeft jouw zoon/dochter extra uitdaging nodig?
 • Zijn er onderliggende oorzaken waardoor het niet lukt?

Met deze informatie, de informatie die ik krijg van jou als ouder en de informatie van school kunnen we de oorzaak van tegenvallende cijfers doorgronden en gerichte hulp bieden. Dat is studiebegeleiding.

Dit is bijles

Jouw zoon of dochter is uniek! Hij/zij heeft zijn sterke en minder sterke kanten, net als iedereen. Over het algemeen gaat het best goed op school, op één of twee vakken na.

In de klas gaat hij/zij mee in een bepaald tempo, ook als de talenten niet aansluiten bij dat ene vak. Bijles biedt in dit geval een oplossing.

In een bijles gaat het specifiek over de inhoud van één vak en niet over het leerproces. Jouw zoon/dochter leert tijdens een bijles de ‘taal’ van bijvoorbeeld een exact vak. 

Natuurlijk brengt extra begeleiding in de vorm van bijles ook meer studieroutine aan, maar het draait vooral om het begrijpen en doorgronden van methodes die op school worden onderwezen. Jouw zoon of dochter:

 • leert zijn eigen werk evalueren en bijstellen;
 • wordt uitgedaagd om kritisch te denken over de vakinhoud;
 • durft vragen te stellen zonder dat hij/zij het gevoel heeft ‘dom’ te zijn;
 • krijgt een uitleg die past bij zijn of haar denkwijze;
 • oefent eerst samen met de docent om het daarna zelfstandig te kunnen;
 • haalt betere resultaten voor één bepaald vak.

Het kennisniveau wordt achterhaald en achterstanden die eventueel ontstaan zijn, worden ter plekke opgepakt, zodat jouw zoon/dochter niet (verder) achter komt op de stof waar hij/zij op dat moment mee bezig is op school.

Mogelijkheden bij Studiescool

‘Alles is mogelijk!’, zeg ik altijd. Maar wel ‘zolang we het goed overleggen.’

Voor bijlessen en studiebegeleiding kan gekozen worden om deel te nemen in een kleine groep. Daarnaast kun je kiezen voor individuele studiebegeleiding of bijles. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek aan huis bespreken we wat passend is voor jouw kind.

Stichting

Omdat niet iedereen de financiële mogelijkheden heeft om professionele hulp in te schakelen, heb ik samen met mijn collega van CoachingAanzet de stichting Veida in het leven geroepen. Met aanmeldingen voor studiebegeleiding en bijlessen via de stichting gaan wij heel discreet om. Jongeren die via deze weg aangemeld worden, komen dan ook gewoon bij Studiescool zoals elke leerling. Andere leerlingen en hun ouders weten dan ook niet via welke wegen medeleerlingen zijn aangemeld.

Lesgeven doe ik vanuit mijn hart

Manon Ruardij

Back To Top