Skip to content

Leren kun je leren blog 3: ruimtelijk-visuele leerstijl

In mijn vorige blogs heb ik jullie meegenomen in de twee leerstijlen die op scholen het meest gebruikelijk zijn, de verbaal-linguïstische en de logisch-mathematische leerstijl

Leerlingen die deze leerstijlen van nature beheersen, worden vaak gezien als jongeren die goed kunnen leren en krijgen regelmatig een universitair advies als uitstroomniveau van het voortgezet onderwijs in tegenstelling tot leerlingen met een ruimtelijk-visuele leerstijl.

Waar deze leerlingen voornamelijk op gebied van rekenen en taal redeneren, hebben leerlingen die ruimtelijk-visueel denken meer baat bij beelden. Deze leerstijl wordt ook wel de visueel-ruimtelijke leerstijl genoemd. Ik kan niet genoeg benadrukken dat de manier van leren niets zegt over de intelligentie van een jongere. 

Herkennen

Visueel-ruimtelijke denkers hielden als kind vaak van knutselen, op latere leeftijd tekenen ze graag, ze zijn graag met beelden (games, foto en video) bezig en zien gebeurtenissen voor zich wanneer ze iets verteld wordt. Daarnaast nemen ze de werkelijkheid waar via ruimte, kleuren en vormen én kunnen ze zich snel oriënteren. 

Visueel-ruimtelijk denkende leerlingen zijn individuen die denken in beelden in plaats van in woorden. Hun hersenen zijn anders georganiseerd dan bij de auditief-volgordelijke leerling. Zij leren beter visueel dan auditief. … Zij leren iets als geheel en moeten eerst het grotere beeld zien voordat zij de details kunnen opnemen.

Valkuilen

In de praktijk hoor ik van houders regelmatig de uitspraak: ‘Het zit er wel in maar het komt er niet uit.’ Hoe kan dit?

Beelddenkers staan bekend als chaotisch! Het werken met een planning, taken afbakenen en de dagindeling helder houden kan voor de beelddenker rust in het hoofd opleveren.

Wat bij de beelddenker het meest uitputtend kan zijn, is dat de interne klok vaak ‘te’ snel draait: er worden teveel taken op een dag gepland en het liefst worden deze tegelijkertijd uitgevoerd.

Een beelddenker wordt vaak gezien als impulsief, omdat ze een behoefte direct willen vervullen. Het is voor hen moeilijk om geduld op te brengen: het ene beeld komt op en juist dat beeld roept alweer een volgend beeld op. 

Hoe te leren

Iemand met deze leerstijl weet vaak niet waar hij/zij moet beginnen. Beelddenkers denken associatief en overzien het geheel van de dingen (ook wel top down denken genoemd). Ze leggen verbanden en voegen eigen ervaring en kennis toe. Omdat ze in beelden denken, moeten antwoorden worden omgezet in taal. Dit kost tijd.

In het onderwijs wordt informatie van onder naar boven opgebouwd, een bijna onmogelijke opgave voor een beeldend brein. Terugredeneren (omgekeerd leren) is daarentegen wel toevertrouwd aan de beelddenker. De lesdoelen (het grote geheel) moeten daarom heel duidelijk zijn. Het totaalbeeld overzien om het vervolgens terug te beredeneren is daarom voor een beelddenker een uitermate belangrijke leerstrategie!

Intelligent of niet?

Ieder mens leert op zijn of haar manier, dit zegt niets over de intelligentie. De één heeft een duidelijk overheersende leerstijl, een ander geeft de voorkeur aan meerdere leerstijlen door elkaar. Hoe beter een docent de leerling kent, hoe makkelijker de denkwijze wordt begrepen en er gedoceerd kan worden vanuit verschillende invalshoeken op precies het juiste moment. 

Zijn er zaken waar jouw zoon/dochter tegenaan loopt wanneer het om leren gaat?

Ik zou het leuk vinden om een reactie te krijgen op deze vraag onderaan deze blog.

Manon Ruardij

Blogreeks ‘Leren kun je leren’
Back To Top