Skip to content

Leerplezier en zelfvertrouwen bij Studiescool

De lockdown zorgt ervoor dat leerlingen het noodgedwongen moeten doen met thuisonderwijs. De impact op leerlingen en hun ouders is enorm. Jongeren raken thuis snel afgeleid. De drempel om de online lessen liggend op bed te volgen of te gaan gamen is laag, de gevolgen zijn groot. Leerlingen worden minder actief, de motivatie daalt flink en sommige jongeren worden somber. Dit lijdt tot frustraties voor de leerlingen en hun ouders.

Speciaal voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs bied ik aan om hun thuisonderwijs voor slechts € 10,- per schooldag te komen volgen bij Studiescool.

Henk & Alma, ouders van Lucas, delen graag hun ervaring over het volgen van thuisonderwijs bij Studiescool. Ze geven aan dat hun zoon thuis komt met verhalen en plezier. ‘Hij heeft nog niet één keer geklaagd om naar Studiescool te gaan voor het volgen van de online lessen’ zeggen ze. Op school klaagde hij regelmatig over hoofdpijn, buikpijn en dat hij niet meer naar school wilde. Hij geeft aan dat hij liever de online (school)lessen bij Studiescool volgt dan dat hij weer fysiek naar school moet.

Daarnaast geven zij aan dat het hun goed doet dat hun zoon professioneel begeleid wordt in het volgen van onderwijs waardoor zijn persoonlijkheid thuis weer tot bloei komt.

Onderstaand een aantal citaten van Lucas zijn ouders;

  • “Onze zoon is niet meer hangerig, hij is beter gehumeurd”
  • “De structuur in zijn dag zorgt ervoor dat privé en school weer gescheiden is”
  • “Hij benadert zijn schoolwerk daardoor weer serieus”
  • “Zo staat hij ’s ochtend weer uit zichzelf op om naar Studiescool te gaan”
  • “Het fietsen van en naar Studiescool doet hem fysiek en mentaal goed”
  • “Het stelt ons gerust dat onze zoon pedagogisch en onderwijskundig goed begeleid wordt”
  • “Hij gaat niet onnodig achteruit op mentaal, fysiek en onderwijskundig gebied”

Wat maakt dat Lucas en andere leerlingen zo graag bij Studiescool komen?

Studiescool is een plek waar leerlingen zich gezien en begrepen voelen. Door de kleinschaligheid weet ik precies wat mijn leerlingen individueel nodig hebben en kan ik veel tijd en aandacht aan hen besteden. In combinatie met de juiste structuur en gezelligheid krijgt jouw zoon of dochter zelfvertrouwen en meer leerplezier.

Wil je jezelf als leerling of wil je als ouder jouw zoon of dochter aanmelden voor het volgen van het thuisonderwijs bij Studiescool? Vul dan het onderstaande formulier in en ik neem contact met je op. 

Het volgende citaat komt uit de blog ‘Met man en macht houden we ic-bedden vrij, achter de voordeur voltrekt zich het zwarte scenario‘ uit de Volkskrant van 27 januari jl. is geschreven voor Danka Stuijver:

“Ook andere gevolgen van de coronamaatregelen voor de jeugd worden langzaam maar zeker zichtbaar. Zij verliezen vertrouwen en grip op zichzelf en op hun omgeving. Ze voelen zich verloren zonder hun school en vriendjes.”

Back To Top