Skip to content

Leren kun je leren blog 2: logisch-mathematische leerstijl

In mijn vorige blog heb ik jullie meegenomen in de verbaal-linguïstische leerstijl. Waar bij deze leerlingen met name op taalgebied hun talenten liggen, liggen de talenten bij jongeren met een logisch-mathematische leerstijl vooral in de logica. Het is na de taalkundige intelligentie de meest gebruikte vorm in het Nederlands onderwijs.

Jongeren met deze leerstijl zijn in staat om zowel inductief als deductief te denken; ze hebben het natuurlijke talent om getallen en symbolen mentaal te manipuleren en om abstracte begrippen te hanteren en te creëren. 

Herkennen

Wanneer je zoon of dochter zich bijvoorbeeld sinds jonge leeftijd interesseert in het uit elkaar halen van spullen om te kijken hoe het werkt of wanneer hij/zij puzzelen leuk vindt, dan zou het kunnen zijn dat hij/zij van nature een logisch-mathematische leerstijl heeft.

Rekenkundig getalenteerde jongeren houden van het creëren van probleemstellingen, hierover nadenken en te komen tot oplossingen. Hun voorkeuren liggen bij rekenen, calculeren, begroten, redeneren, experimenteren, logica, getallen, symbolen en jaartallen. Daarnaast zijn ze goed in het ordenen en analyseren van situaties, ze maken gebruik van abstracte symbolen, algoritmes en pakken problemen planmatig aan. Deze leerlingen zijn kritische denkers en wijzen een docent op uitleg, redenering of berekening die niet klopt.

Valkuilen

Mensen met deze leerstijl kunnen voor hun omgeving overkomen als eigenwijs. Het zelf uitzoeken van de leerstof is belangrijk voor ze. Wanneer ze vastlopen, kunnen ze blijven hangen in denken in plaats van het doen, frustratie is hiervan het gevolg. Blijft de frustratie zich opstapelen, ook na nieuwe pogingen, dan kunnen ze zich volledig afsluiten voor toenadering of begeleiding. Een logisch mathematische denker kan daarnaast overkomen als een slechte luisteraar, ze nemen over het algemeen niet snel aan wat een ander zegt.

Hoe te leren

Deze leerlingen doe je een plezier wanneer je appèl doet op hun talenten: op een planmatige manier problemen van de lesstof oplossen, de leerstof of situatie eerst te laten analyseren om vervolgens verbanden te leggen met behulp van cijfers, formules of stappenplannen. Een belangrijk gegeven bij deze leerlingen is dat ze graag zelf oplossend denken en niet aan de hand genomen willen worden door de docent. De docent krijgt hierdoor een coachende rol. De docent stelt vragen, de leerling denkt na over de stof en komt met argumenten voor of tegen. De docent stelt de argumenten van de leerling ter discussie, waarop de leerling tot de juiste conclusie komt.

Intelligent of niet?

Ieder mens leert op zijn of haar manier, dit zegt niets over de intelligentie. De één heeft een duidelijk overheersende leerstijl, een ander geeft de voorkeur aan meerdere leerstijlen door elkaar. Hoe beter een docent de leerling kent, hoe makkelijker de denkwijze wordt begrepen en er gedoceerd kan worden vanuit verschillende invalshoeken op precies het juiste moment. 

Zijn er zaken waar jouw zoon/dochter tegenaan loopt wanneer het om leren gaat?

Ik zou het leuk vinden om een reactie te krijgen op deze vraag onderaan deze blog.

Manon Ruardij

Blogreeks ‘Leren kun je leren’
Back To Top