Skip to content

Zorgen om achterstanden leerlingen

Opeens breekt het virus uit. Scholen doen er alles aan om de lessen zoveel mogelijk al dan niet online te continueren. Leerlingen vinden het heerlijk om niet naar school te hoeven, maar… Het leven van leerlingen staat op de kop en de behoefte naar sociaal contact wordt met de dag groter. Ze moeten sterk in hun schoenen staan om de motivatie voor het volgen van (online) lessen op te brengen.

Effecten van de ‘shutdown

Nu, zeven maanden later, blijkt dat de verschillen tussen leerlingen zijn toegenomen, dat velen een grotere achterstand opgelopen hebben en een enkeling laat een verminderde cognitieve ontwikkeling zien. Mijn zorg gaat uit naar de effecten van de ‘shutdown‘ op de resultaten gedurende het aankomende schooljaar. Bij hiaten zijn er drie belangrijke punten: voorkomen, opsporen en oplossen. Voorkomen kan helaas niet, het leed is geschied.

Bij het opsporen kunnen docenten diagnostische toetsen benutten met vragen over zowel oude als nieuwe hoofdstukken. Hieruit kan afgeleid worden dat voorgaande lesstof onvoldoende beheerst wordt. De docent maakt hier aantekeningen van en communiceert dit met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers.

Ondersteuningslessen door middel van studiebegeleiding/bijles

De oplossing ligt in de extra aandacht van de voorgaande leerstof tijdens de fysieke lessen die volgen. Wanneer hiervoor tijd ontbreekt kan de docent ouders om hulp vragen of verwijzen naar extra ondersteuning door middel van studiebegeleiding of bijles. Een goede overdracht is nodig.

De leerling beperkt zich meestal tot het kijken naar dat hoofdstuk waar een onvoldoende voor behaald is. De vakdocent overziet het uiteindelijke doel en de bijlesdocent heeft de tijd en mogelijkheid om de subdoelen helder te maken voor de leerling, waardoor op een efficiënte manier gewerkt wordt aan de einddoelen.

Is dit een herkenbare situatie waarin jouw zoon of dochter zit? Neem vrijblijvend contact met mij op via 06-51 45 18 84 of via info@studiescool.nl.

Manon Ruardij

Bron: Onderwijsinspectie

Back To Top